2018 yılı Ekskavatör Ehliyeti alma şartları nedir

2018 yılı Ekskavatör Ehliyeti alma şartları nedir?

Ekskavatör Ehliyeti almak için hangi şartları taşımanız gereklidir? Ekskavatör Ehliyeti almanın yaş şartı ve deneyim şartları nelerdir? Ekskavatör Operatör Belgesi almak için sağlık şartları nelerdir? Ekskavatör Operatör Belgesi almak için hangi okul mezunu olmak zorunda mıyım? Ekskavatör Ehliyeti için hangi şartları taşımam gerekir?

 

2018 yılında da yürürlükte olan mevzuatlara göre 20-25 tür İş makineleri Operatör belgesi vardır. Yani her iş makinası için istenen Operatör Belgesi türü farklı olup, bu operatör belgeleri için farklı Operatörlük belgesine sahip olmanız gerekir.

Bu sayfada ayrıntıları ile bilmeniz gereken bütün detayları açıklanmıştır. Anlatılan bütün hususlar 2018 yılı mevzuatlarına göre yazılmıştır. Sizlerde öncelikle hangi tür iş makinesini kullanacağınıza ve bu iş makinası için istenen Operatör Belgesini alacağınıza karar verin.

 

EKSKAVATÖR OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANMAKTADIR?

Ekskavatör Ehliyeti almanın şartları İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergede belirtilmiştir. 2018 yılında Ekskavatör Ehliyeti almak isteyen bir operatör adayından aşağıda ki şartlar aranacaktır.

Ekskavatör Ehliyeti Almanın Öğrenim Şartı nedir?

Ekskavatör Ehliyeti Almanın Yaş Şartı nedir?

Ekskavatör Ehliyeti Almanın Sağlık Şartı nedir?

Operatör belgesi almanın Adli Sicil Kaydı Şartı nedir?

Ekskavatör Ehliyeti Almanın Deneyim Şartı nedir?

Ekskavatör Operatörü olmak için Sınav Şartı nedir?

 

Görüldüğü üzere Ekskavatör Ehliyeti almanın şartları 6 başlık altında toplanmıştır. Bu şartların akabinde Operatör Belgesi almak için takip etmeniz gereken aşamaları da tek tek sayfamızda açıklanmıştır.

 

1-EKSKAVATÖR OPERATÖR  EHLİYETİ ALMAK İÇİN İSTENEN ÖĞRENİM ŞARTI NEDİR?

2018 yılı iş makinaları operatör belgesi almak için tahsil şartı yönetmeliğe istinaden aşağıda açıklanmıştır

İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları İle İlgili Yönergenin

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurslara Başvuru ve Kayıtta İstenecek Belgeler

Kurslara başvuru

MADDE 9- (1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar şunlardır:

(Değişik: Makam Oluru 11/08/2016-8592992) b) Öğrenim şartı; En az ilkokul

Düzeyin de öğrenim görmüş olmak

 

2-EKSKAVATÖR  OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN YAŞ ŞARTI NEDİR?

2018 de Ekskavatör Ehliyeti almanın yaş 18 Yaşını bitirip 19 yaşından gün almanız gerekmektedir. 2018 yılında Ekskavatör Ehliyeti almak isteyen operatör adayları 19 yaşından gün almış olmalı 2000 yılı doğumlular gün ve ayı dolmuş olanlar

ÖRNEK : Her ayın 15. Gününe kadar kayıt işlemleri yapılmaktadır

Şubat ayında İş makineleri kursuna kayıt olacak 2000 doğumlu bir operatör adayının 14.02.2000 doğumlu olması gerekiyor.

 

3-EKSKAVATÖR OPERATÖR BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN SAĞLIK ŞARTI NEDİR?

2018 yılı Ekskavatör Ehliyeti almak için yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımanız gereklidir.

29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından: SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yukarıdaki tarih sayılı Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları gerekir. Ekskavatör Operatör Belgesi almak isteyen bir Ekskavatör operatör adayı kursa kaydolurken sürücü olur sağlık raporu ibraz etmek zorundadır

Sağlık raporu alırken göz muayenesi nasıl yapılır? Hangi göz hastalığı bulunanlar Ekskavatör Ehliyeti alamaz? Renk körlüğü, gece körlüğü, şaşılık, katarakt hastalığı olanlar sürücü olabilir mi?

 Gözlüklü ve lens kullanan kişilerin Ekskavatör Ehliyeti nasıl düzenlenir? “Operatör Belgesi Sağlık Raporunda Göz Muayenesine İlişkin Esaslar”  Yukarıdaki yönetmelik ile belirlenmiştir

 

4- EKSKAVATÖR BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN ADLİ SİCİL ŞARTI NEDİR?

2018 yılında Ekskavatör operatörlük belgesi almak için Bazı suçlardan hüküm almamış olmak gereklidir. Hangi suçları işleyen kişilerin sürücü olamayacakları aşağıda açıklanmıştır. Bu hükümler:

HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTLARI

Sürücü belgesi işlemlerinde sürücü/sürücü adayının Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hükümlü olup olmadığı adli sicil kaydı sorgulanarak kontrol edilmektedir.

 

5–EKSKAVATÖR OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN DENEYİM ŞARTI NEDİR?

2018 yılında Ekskavatör Ehliyeti almak için her hangi bir deneyim şartına şu anki 2018 yılı Kanun, Yönetmelik ve Yönergelere istinaden gerek yoktur.

 

6-2018 yılında OPERATÖR EHLİYETİ ALMAK İÇİN İSTENEN SINAV ŞARTI NEDİR?

2018 Yılında Ekskavatör Operatörü olmak isteyen bir aday iki aşamalı sınavdan geçmek zorundadır. Bu sınavların birincisi yazılı sınav (test sınavı), test sınavından geçen adayların girebildiği uygulamalı iş makinesi kullanma sınavıdır ve her iki sınavda ayını gün yapılmaktadır

Yorum yapın

WhatsApp chat